ZWROT WHT DLA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ZWROT WHT DLA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Zagraniczne fundusze inwestycyjne posiadające inwestycje w Polsce często ponoszą koszty podatku u źródła od uzyskiwanych dywidend oraz odsetek. Jeżeli podatek ten został pobrany w podstawowej wysokości wynikającej z ustawy, często może okazać się, że była ona zawyżona i możliwe jest zastosowanie zwolnienia dla funduszy inwestycyjnych.

Nasza oferta: 

Kancelaria Paczuski Taudul od wielu lat pomaga Klientom w uzyskiwaniu zwrotów nadpłaty podatku u źródła (WHT), reprezentując w tym zakresie fundusze inwestycyjne z wielu krajów.

W tym zakresie nasze usługi polegają w szczególności na udzieleniu Klientom wsparcia w:

  • określeniu, czy podatek u źródła został pobrany we właściwej wysokości;
  • analizie przesłanek dla zastosowania zwolnienia dotyczącego zagranicznych funduszy inwestycyjnych, w tym zakresu prowadzonej przez nie działalności oraz środowiska regulacyjnego;
  • przygotowaniu wniosków i reprezentowaniu funduszy zagranicznych w postępowaniach o zwrot podatku;
  • przygotowaniu wniosków i reprezentowaniu funduszy zagranicznych w ramach procedury pay and refund – przy płatnościach na rzecz podmiotów powiązanych, tj. w przypadku znacznego zaangażowania kapitałowego funduszu w inwestycję.
Jeżeli jesteś zainteresowana/y rozmową na temat możliwości uzyskania zwrotu nadpłaty WHT, skontaktuj się z nami.

Umów się na 30 minutowe bezpłatne spotkanie bezpośrednio z naszymi ekspertami lub klikając: 

Andrzej Paczuski

andrzej.paczuski@ptpodatki.pl

+48 510 051 712

Piotr Zaremba

piotr.zaremba@ptpodatki.pl

+48 694 376 076