CŁO I HANDEL ZAGRANICZNY


W odróżnieniu od pozostałych danin publicznych obciążenia celne są domeną prawa wspólnotowego. W konsekwencji, skuteczne wsparcie w dziedzinie rozliczeń celnych wymaga nie tylko biegłej znajomości przepisów i ich interpretacji przez polską administrację celną, ale przede wszystkim wiedzy na temat praktyki ich stosowania przez organy celne innych państw członkowskich. Kwestie te mogą mieć istotny wpływ na decyzje biznesowe dotyczące na przykład miejsca dokonywania odpraw celnych, lokalizacji centrum logistycznego czy zakładu produkcyjnego. Ich znajomość może być także istotnym czynnikiem sukcesu w przypadku sporu z polskimi organami celnymi.

Nasi specjaliści posiadają wszechstronne doświadczenie w doradztwie celnym dla podmiotów krajowych oraz międzynarodowych korporacji, lokujących na terenie Polski działalność produkcyjną oraz logistyczną.

Nasze usługi w zakresie rozliczeń i procedur celnych obejmują:

  • doradztwo w zakresie klasyfikacji taryfowej towarów, weryfikację prawidłowości stosowanych kodów CN/Taric dla celów stosowania stawek celnych i podatkowych oraz środków pozataryfowych, pomoc w uzyskiwaniu Wiążących Informacji Taryfowych;
  • pomoc w prawidłowym ustaleniu wartości celnej, w szczególności w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • projektowanie i wdrażanie efektywnych pod względem celno-podatkowym struktur obrotu towarowego;
  • weryfikację prawidłowości ustalenia preferencyjnego pochodzenia towarów importowanych oraz pomoc w uzyskiwaniu preferencji celnych dla towarów eksportowanych;
  • asystę w postępowaniach audytowych związanych z przyznaniem statusu Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego (świadectwo AEO) oraz pozwoleń na stosowanie uproszczonych procedur celnych;
  • pomoc w uzyskaniu pozwoleń i wdrażaniu celnych procedur specjalnych takich jak składowanie celne, odprawa czasowa, uszlachetnianie czynne i bierne oraz końcowe przeznaczenie;
  • doradztwo w zakresie kontyngentów i zawieszeń celnych, obejmujące wsparcie w ochronie interesów producentów unijnych oraz pomoc w optymalizacji obciążeń celnych importerów;
  • pośrednictwo w kontaktach z agencjami celnymi oraz organami celnymi na terenie całego kraju;

Maciej Grochulski

maciej.grochulski@ptpodatki.pl

(22) 205 22 08

+48 501 012 085

Mateusz Śliwiński

mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl

(22) 205 22 29

+ 48 796 439 058

Marcin Grochulski
marcin.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08
+48 501 012 085

Mateusz Śliwiński
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29
+ 48 796 439 058

Paczuski Taudul
Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299

NIP: 5272814340

REGON: 367913549

WARSZAWA
BUDYNEK G9

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

tel. 22 205 22 00

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE

ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice

tel. 32 704 79 39

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl

LUBLIN

Al. Racławickie 8, 20-037 Lublin

tel. 519 407 698

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl