CŁO I HANDEL ZAGRANICZNY


W odróżnieniu od pozostałych danin publicznych obciążenia celne są domeną stricte prawa wspólnotowego. W konsekwencji, skuteczne wsparcie w dziedzinie rozliczeń celnych wymaga nie tylko biegłej znajomości przepisów i ich interpretacji przez polską administrację celną, ale przede wszystkim wiedzy na temat praktyki ich stosowania przez organy celne innych państw członkowskich. Kwestie te mogą mieć istotny wpływ na decyzje biznesowe dotyczące na przykład miejsca dokonywania odpraw celnych, lokalizacji centrów logistycznych czy zakładów produkcyjnych. Ich znajomość może być także istotnym czynnikiem sukcesu w przypadku sporu z polskimi organami celnymi.

Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w doradztwie celnym dla podmiotów krajowych oraz międzynarodowych korporacji, lokujących na terenie Polski działalność produkcyjną oraz logistyczną. Nasze usługi w zakresie rozliczeń i procedur celnych mogą obejmować m.in.:

  • doradztwo w zakresie klasyfikacji taryfowej towarów, weryfikację prawidłowości stosowanych kodów CN/Taric dla celów stosowania stawek celnych i podatkowych oraz środków pozataryfowych, pomoc w uzyskiwaniu Wiążących Informacji Taryfowych (WIT) czy Wiążących Informacji o Pochodzeniu (WIP),
  • pomoc w prawidłowym ustaleniu wartości celnej, w szczególności w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • weryfikację prawidłowości ustalenia preferencyjnego pochodzenia towarów importowanych,
  • asystę w postępowaniach audytowych związanych z przyznaniem statusu Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego (świadectwo AEO) oraz pozwoleń na stosowanie uproszczonych procedur celnych, czy np. statusu zarejestrowanego eksportera (REX) czy upoważnionego eksportera,
  • pomoc w uzyskaniu pozwoleń i wdrażaniu celnych procedur specjalnych takich jak składowanie celne, odprawa czasowa, uszlachetnianie czynne i bierne oraz końcowe przeznaczenie,
  • pośrednictwo w kontaktach z agencjami celnymi oraz organami celnymi na terenie całego kraju,
  • reprezentowanie w trakcie kontroli/postępowań celnych przed organami celnymi i sądami administracyjnymi.

Maciej Grochulski

maciej.grochulski@ptpodatki.pl

(22) 205 22 08

+48 501 012 085

Mateusz Śliwiński

Marcin Grochulski
marcin.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08
+48 501 012 085

Mateusz Śliwiński
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29

Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299, NIP: 5272814340, REGON: 367913549

WARSZAWA ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 205 22 00,
e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE ul. Podchorążych 1, tel. 32 704 79 39,
e-mail: biuro.katowice@ptpodatki.pl

LUBLIN ul. Spokojna 2, tel. +48 519 407 698,
e-mail: biuro.lublin@ptpodatki.pl

WROCŁAW ul. Wierzbowa 30, tel. +48 519 075 056,
e-mail: biuro.wroclaw@ptpodatki.pl