FUNDACJA RODZINNA


Wprowadzona do polskiego porządku prawnego nowa instytucja – fundacja rodzinna – daje nowe możliwości planowania sukcesji, zapewniając stabilność i ciągłość prowadzonych przedsięwzięć, zapobiegając podziałowi majątku rodzinnego i ograniczając konieczność przeprowadzania postępowań spadkowych. Utworzenie i funkcjonowanie fundacji rodzinnej wymaga jednak starannego przygotowania zarówno na płaszczyźnie prawnej jak i podatkowej, lecz przede wszystkim koncepcyjnej.

Przy współpracy z naszymi wieloletnimi partnerami, oferujemy kompleksową obsługę procesu założenia fundacji rodzinnej, w tym:

  • wsparcie w planowaniu sukcesji, w określeniu ról poszczególnych członków rodziny w procesie sukcesji i zasad dystrybucji majątku, co powinno znaleźć odzwierciadlenie w treści statutu fundacji rodzinnej,
  • dopełnienie czynności formalnych związanych z rejestracją fundacji rodzinnej,

a także: 

  • wsparcie podatkowe, prawne i księgowe w bieżącym funkcjonowaniu fundacji rodzinnej,
  • udział w obowiązkowych audytach fundacji rodzinnej.

 


Andrzej Paczuski

andrzej.paczuski@ptpodatki.pl

(22) 205 22 06

+48 510 051 712

Patrycja Lutak

patrycja.lutak@ptpodatki.pl

(22) 205 22 03

+ 48 519 898 310

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06
+48 510 051 712

Patrycja Lutak
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
(22) 205 22 03
+ 48 519 898 310

Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299, NIP: 5272814340, REGON: 367913549

WARSZAWA ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 205 22 00,
e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE ul. Podchorążych 1, tel. 32 704 79 39,
e-mail: biuro.katowice@ptpodatki.pl

LUBLIN ul. Spokojna 2, tel. +48 519 407 698,
e-mail: biuro.lublin@ptpodatki.pl

WROCŁAW ul. Wierzbowa 30, tel. +48 519 075 056,
e-mail: biuro.wroclaw@ptpodatki.pl