Joanna Kilijańska

PARTNER

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunkach Stosunki Międzynarodowe i Politologia oraz podyplomowych studiów Rachunkowość i Kontrola Finansowa na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Licencjonowana doradczyni podatkowa od 2013 r.

DOŚWIADCZENIE

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, od dekady zarządza praktyką podatkową obsługującą Klientów na obszarze Dolnego Śląska oraz Wielkopolski. Specjalizuje się w tematyce VAT oraz w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi i przed sądami administracyjnymi. Jest prelegentem podczas konferencji podatkowych oraz sesji szkoleniowych.

Szczególnym obszarem specjalizacji Joanny są krajowe rozliczenia w podatkach pośrednich
prowadzone dla grup VAT lub powiązanych ze sobą kapitałowo bądź biznesowo grup podmiotów. Joanna specjalizuje się w doradztwie związanym z prawidłowym określaniem stawek VAT, w opiniowaniu opodatkowania transakcji pomiędzy poszczególnymi członkami wspólnych przedsięwzięć i w ustalaniu prawidłowości struktur proporcjonalnych odliczeń VAT od wydatków inwestycyjnych i bieżących. Szczególnym obszarem zainteresowania Joanny jest tematyka rozliczeń podatkowych w związku z pozyskaniem dotacji zewnętrznych i ulg podatkowych na rozwój działalności gospodarczej. Joanna specjalizuje się również w bieżącym doradztwie związanym ze sporządzaniem dokumentacji podatkowej. Dodatkowo Joanna jest ekspertem w zakresie przepisów o schematach podatkowych.

Paczuski Taudul
Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299

NIP: 5272814340

REGON: 367913549

WARSZAWA
BUDYNEK G9

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

tel. 22 205 22 00

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE

ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice

tel. 32 704 79 39

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl

LUBLIN

Al. Racławickie 8, 20-037 Lublin

tel. 519 407 698

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl