Joanna Kilijańska

PARTNER

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunkach Stosunki Międzynarodowe i Politologia oraz podyplomowych studiów Rachunkowość i Kontrola Finansowa na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Licencjonowana doradczyni podatkowa od 2013 r.

DOŚWIADCZENIE

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, od dekady zarządza praktyką podatkową obsługującą Klientów na obszarze Dolnego Śląska oraz Wielkopolski. Specjalizuje się w tematyce VAT oraz w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi i przed sądami administracyjnymi. Jest prelegentem podczas konferencji podatkowych oraz sesji szkoleniowych.

Szczególnym obszarem specjalizacji Joanny są krajowe rozliczenia w podatkach pośrednich
prowadzone dla grup VAT lub powiązanych ze sobą kapitałowo bądź biznesowo grup podmiotów. Joanna specjalizuje się w doradztwie związanym z prawidłowym określaniem stawek VAT, w opiniowaniu opodatkowania transakcji pomiędzy poszczególnymi członkami wspólnych przedsięwzięć i w ustalaniu prawidłowości struktur proporcjonalnych odliczeń VAT od wydatków inwestycyjnych i bieżących. Szczególnym obszarem zainteresowania Joanny jest tematyka rozliczeń podatkowych w związku z pozyskaniem dotacji zewnętrznych i ulg podatkowych na rozwój działalności gospodarczej. Joanna specjalizuje się również w bieżącym doradztwie związanym ze sporządzaniem dokumentacji podatkowej. Dodatkowo Joanna jest ekspertem w zakresie przepisów o schematach podatkowych.

Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299, NIP: 5272814340, REGON: 367913549

WARSZAWA ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 205 22 00,
e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE ul. Podchorążych 1, tel. 32 704 79 39,
e-mail: biuro.katowice@ptpodatki.pl

LUBLIN ul. Spokojna 2, tel. +48 519 407 698,
e-mail: biuro.lublin@ptpodatki.pl

WROCŁAW ul. Wierzbowa 30, tel. +48 519 075 056,
e-mail: biuro.wroclaw@ptpodatki.pl