MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE


Świadcząc usługi doradztwa opieramy się na zdobytym doświadczeniu oraz znajomości regulacji podatkowych obowiązujących w zagranicznych jurysdykcjach, dając możliwość skorzystania z ulg, zwolnień czy innych szczególnych rozwiązań wynikających zarówno z dyrektyw, umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, jak i wewnętrznych przepisów danego kraju.

Współpraca z renomowanymi zagranicznymi kancelariami podatkowymi i prawnymi pozwala nam świadczyć usługi doradcze w zakresie projektowania struktury inwestowania i prowadzenia działalności w danym kraju, jej finansowania, jak również zakończenia działalności. Współpracujemy także z podmiotami zapewniającymi obsługę procesu zakładania, jak również obsługę prawną, administracyjną, podatkową i księgową spółek kapitałowych i osobowych zapewniając kompleksową obsługę projektu.

Doradzamy w szczególności w zakresie:

  • podatku u źródła od odsetek, dywidend czy opłat licencyjnych;
  • możliwości skorzystania ze zwolnień, ulg i odliczeń wynikających z dyrektyw UE i umów międzynarodowych, w tym związanych z nimi obowiązków dokumentacyjnych;
  • rozwiązań dotyczących finansowania działalności poprzez systemy cash pooling czy netting;
  • weryfikacji obowiązków wynikających z przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC);
  • istnienia „zakładu” (permanent establishment) zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce, w tym oferując wsparcie w zakresie dokumentowania rozliczeń pomiędzy centralą i zakładem, ustalaniu zasad alokacji przychodów oraz kosztów centrali do zakładu;
  • opodatkowania cudzoziemców przyjeżdżających do Polski, jak i Polaków oddelegowanych do pracy za granicą.

Andrzej Paczuski

andrzej.paczuski@ptpodatki.pl

(22) 205 22 06

+48 510 051 712

Patrycja Lutak

patrycja.lutak@ptpodatki.pl

(22) 205 22 03

+ 48 519 898 310

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06
+48 510 051 712

Patrycja Lutak
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
(22) 205 22 03
+ 48 519 898 310

Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299, NIP: 5272814340, REGON: 367913549

WARSZAWA ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 205 22 00,
e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE ul. Podchorążych 1, tel. 32 704 79 39,
e-mail: biuro.katowice@ptpodatki.pl

LUBLIN ul. Spokojna 2, tel. +48 519 407 698,
e-mail: biuro.lublin@ptpodatki.pl

WROCŁAW ul. Wierzbowa 30, tel. +48 519 075 056,
e-mail: biuro.wroclaw@ptpodatki.pl