NOWI PARTNERZY W KANCELARII PACZUSKI TAUDUL

Z przyjemnością informujemy, że do grona Partnerów Kancelarii Paczuski Taudul, jako osób odpowiedzialnych za zarządzanie działem podatków dochodowych, dołączyły Anna Paczuska i Patrycja Lutak – długoletnie współpracownice Kancelarii.

Bogate doświadczenie zawodowe, poparte wieloma latami pracy w branży, jak również doskonałe zrozumienie rynku usług doradczych i oczekiwań klientów spowodowały iż Ani i Patrycji powierzone zostały zadania kontynuowania rozwoju oraz realizowania celów Kancelarii w kolejnych latach.

Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm, zaangażowanie i entuzjazm nowych Partnerów wpłyną na wzrost i umacnianie pozycji rynkowej Kancelarii.

Anna Paczuska – specjalizuje się w tematyce podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i licencjonowanym doradcą podatkowym.

Od początku swojej drogi zawodowej związana z rynkiem finansowym. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w jednej z firm leasingowych. Od 2006 r. zajmuje się doradztwem podatkowym na rzecz instytucji z sektora usług finansowych w Kancelarii PT.

Autorka licznych artykułów z zakresu podatków dochodowych, w tym opodatkowania instrumentów pochodnych.

Patrycja Lutak – specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, w tym międzynarodowego prawa podatkowego oraz podatkowych aspektów związanych z działaniami restrukturyzacyjnymi. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie i licencjonowanym doradcą podatkowym.

W latach 1998-2011 pracowała w PricewaterhouseCoopers, w tym jako leader zespołu zajmującego się obsługą klientów z sektora telekomunikacji i mediów, od 2011 r. związana z Kancelarią PT.

W imieniu Partnerów Kancelarii i całego Zespołu gratulujemy awansu i życzymy wielu sukcesów w nowej roli!