PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • korzystania ze zwolnienia z VAT usług prawnych;
 • usług hostingu w kontekście art. 21 ust. 1 pkt 1 – 4 Ustawy CIT;
 • uzyskiwania decyzji APA dla wszystkich transakcji grupowych, gdy uprzednie porozumienie dotyczy całej działalności podatnika,

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • skargi na bezczynność po zakończeniu przez organ administracji publicznej prowadzonego postępowania poprzez wydanie decyzji ostatecznej;
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kasyna wydatków na poczęstunek klientów alkoholem;
 • skutków podatkowych przekazania wspólnikowi w wyniku likwidacji spółki majątku spółki w postaci przysługującej spółce wierzytelności wobec wspólnika z tytułu pożyczki;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • braku opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej, nałożonych na nie odrębnymi przepisami;
 • zakresu zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy VAT;
 • kwestii ustalenia dochodu z tytułu wniesienia wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej spółce węgierskiej jako wkładu niepieniężnego do tej spółki;
 • uznania gry powstałej w wyniku wykonanej przez spółki usługi portowania jako kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu art. 24d ust. 2 pkt 8 ustawy CIT;
 • kwestii rozpoznania ujemnych różnic kursowych powstałych na skutek dokonanej kompensaty wzajemnych wierzytelności.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_07_08_Przekrój Podatkowy