PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • zwrotu kosztów wydatków poniesionych przez syndyka, które podlega VAT;
 • publikacji przez Ministerstwo Finansów projektu objaśnień w zakresie cen transferowych dotyczących metody ceny odprzedaży.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • kwestii obowiązku uiszczenia opłaty od napojów alkoholowych, które będą sprzedawane w punktach sprzedaży detalicznej w przypadku ich nabycia od podmiotów zagranicznych lub zakupienia przed dniem 1 stycznia 2021 r., a także w przypadku bezpłatnego przekazania;
 • kwestii obowiązku zapłaty opłaty alkoholowej przez spółkę posiadającą zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi i zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
 • ograniczeń, o których mowa w art. 15e i art. 15c ustawy CIT, które nie mają zastosowania do kosztów uzyskania przychodów, które alokowane są do dochodu wolnego od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 i pkt 34a ustawy CIT;
 • glikolu propylenowego oraz gliceryny produkowanych lub sprzedawanych przez spółkę, które nie podlegają opodatkowaniu akcyzą jako płyn do papierosów elektronicznych;
 • opodatkowania akcyzą produkcji i sprzedaży aromatów do płynów do papierosów elektronicznych;
 • przesłanki zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy VAT nabywanych przez spółkę usług wdrożenia Dyrektywy Wypłacalność II.

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • obowiązku uwzględnienia przychodów z tytułu otrzymanej dywidendy w kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 15 ust. 2b w zw. z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy CIT;
 • uznania za podstawę opodatkowania VAT otrzymanej dopłaty od wspólnika (gminy) na pokrycie strat z działalności w spółce komunalnej oraz prawa do odliczenia VAT od zakupów sfinansowanych dopłatą otrzymaną na pokrycie strat;
 • prawa do odliczenia VAT z faktury dokumentującej opłatę logistyczną;
 • skutków podatkowych w CIT nierozwiązania rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. a i c ustawy CIT, z powodu przeniesienia przedsiębiorstwa banku do instytucji pomostowej;
 • zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatku na zapłatę exit-fee, która to zapłata nie jest tytułem do poboru podatku u źródła;
 • wynagrodzenia wypłacanego przez inwestora podwykonawcom generalnego wykonawcy na podstawie art. 6471 KC, które nie stanowi dla inwestora kosztu uzyskania przychodów, oraz skutków podatkowych w CIT zwrotu przez generalnego wykonawcę zapłaconych zobowiązań.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_04_11_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966