PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • uznania faktury VAT wystawionej przez pośrednika niebędącego bezpośrednio podatnikiem akcyzy za dokument nie wystarczający do potwierdzenia zapłaty akcyzy w Polsce dla celu uzyskania zwrotu akcyzy z tytułu dokonania WDT/eksportu wyrobów;
 • zawarcia umowy w wyniku przetargu nieograniczonego z podmiotem niezależnym dokonującym rozliczeń z podmiotem posiadającym siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową a obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zasad wypełniania dokumentu dostawy przez podmiot pośredniczący w przypadku dostarczenia paliwa żeglugowego do podmiotu zużywającego;
 • wydatków na nabycie akcji innej spółki, które nie mogą zostać zakwalifikowane jako bezpośrednio związane z nabyciem nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności na terenie SSE;
 • zasady alokacji części kosztów pośrednich, których spółka nie jest w stanie przyporządkować do odpowiadających im źródeł uzyskania przychodów, w przypadku otrzymywania przychodów w postaci dywidend od spółek krajowych i zagranicznych;
 • pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy VAT;
 • kwestii oceny czy wydatki na budynek posiadający część biurowo-administracyjną stanowią koszty kwalifikowane i wpłyną na kwotę zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • braku przychodu po stronie spółki w razie przekazywania pracownikom środków pieniężnych w postaci dobrowolnych napiwków od klientów;
 • ustalenia czy otrzymany rabat pośredni stanowi rabat, o którym mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy VAT oraz obniżenie podatku naliczonego, dokumentowania rabatu w pliku JPK_VAT oraz metod wyliczenia wartości podatku;
 • zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów użytkowania śluzy przeciwpowodziowej;
 • uznania pożyczki pieniężnej udzielonej przez spółkę wspólnikowi jako dochodu z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 pkt 1 ustawy CIT;
 • rozpoznania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i rozliczenie jej w procedurze unijnej;
 • kwalifikacji na gruncie CIT wydatków na wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w użytkowanym przez spółkę systemie (który nie stanowi jej własności ani nie przysługują jej do niej prawa wynikające z licencji).

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_06_27_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839