PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • ustalenia czy podział działki na mniejsze i ich sprzedaż kreuje obowiązki na gruncie VAT;
 • ustalenia czy wniesienie wkładu na kapitał spółki zagranicznej stanowi transakcję kontrolowaną;

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • braku zastosowania stawki 0% do oprzyrządowania, w oparciu o które wytwarzane są towary będące przedmiotem WDT, gdy oprzyrządowanie nie opuszcza terytorium Polski;
 • braku możliwości stosowania art. 12 ust. 3c ustawy CIT do świadczonych przez spółkę w ramach umowy o skład konsygnacyjny dostaw części, rozliczanych w okresach rozliczeniowych;
 • ustalenia czy strata w rozumieniu art. 15 ust. 1h pkt 2 ustawy CIT ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelności przedawnionych jest kosztem uzyskania przychodów;
 • ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaconego wadium w ramach przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości;
 • skutków podatkowych w PIT zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce komandytowej w drodze kompensaty z pożyczką udzieloną przez spółkę;
 • ustalenia czy cesja umów deweloperskich (umów przedwstępnych) na nabycie lokali mieszkalnych stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy VAT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • ustalenia czy wynagrodzenia na rzecz wspólników za comiesięczne świadczenia w postaci najmu budynku przychodni lekarskiej oraz usług świadczonych na rzecz NZOZ będą stanowiły ukryte zyski w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy CIT;
 • kwestii powstania w Polsce zakładu spółki szwedzkiej w związku z działalnością zespołu sprzedażowego;
 • skutków podatkowych w VAT udziału przez spółkę w strukturze cash poolingu;
 • braku opodatkowania podatkiem u źródła wynagrodzenia na rzecz spółki brytyjskiej z tytułu umowy o korzystanie z oprogramowania umożliwiającego użytkowanie internetowej platformy w ramach systemu handlu elektronicznego;
 • kwestii rozliczenia przychodów i kosztów związanych z eksportem/importem energii wynikającej z odchyłki częstotliwości oraz energii nieplanowej;
 • opodatkowania usług o charakterze widowiskowym nabywanych przez fundację w świetle przepisów ustawy CIT oraz polsko-izraelskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_07_11_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553