PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

 • objęcia zakresem limitu z art. 15e ust. 1 ustawy CIT usług zarządzania stronami internetowymi (hosting);
 • kwalifikacji kosztów wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, choroby czy innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy pod kątem zastosowania ulgi B+R;
 • ustalenia miejsca posiadania interesów osobistych i gospodarczych w kontekście przepisów ustawy PIT i polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • braku prawa do odliczenia VAT od wydatków przeznaczonych na promocję własną gminy;
 • możliwości dokonania korekty faktury przez przedsiębiorcę, który zlikwidował działalność gospodarczą;
 • sposobu traktowania na gruncie VAT zmiany formy zarządzania budynkiem gminnym przez jednostkę budżetową gminy z formy nieodpłatnej na odpłatną;
 • zakresu prawa do odliczenia VAT przez spółkę będącą partnerem konsorcjum;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

 • wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy;
 • sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych tytułem dostosowania i aranżacji powierzchni biurowych;
 • rozumienia sformułowań „okres sześciu miesięcy” oraz „wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika” użytych w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT;
 • wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS wartości wypłaconego odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po zakończeniu pełnienia funkcji członka zarządu;
 • kwestii obowiązku opodatkowania VAT otrzymanej dopłaty do strat poniesionych na nowych liniach krajowych jako dotacji do usługi przewozu;
 • konieczności zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do wykonywanych przez spółkę świadczeń związanych z dostawą i montażem konstrukcji stalowych.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_07_01_PT_Przekrój Podatkowy