PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

 • limitów finansowania dłuższego w CIT w stosunku do odsetek stanowiących bezpośrednie koszty uzyskania przychodu;
 • momentu powstania przychodu w CIT z tytułu uregulowania wierzytelności;
 • skutków w CIT połączenia spółek kapitałowych;
 • powstania przychodu z tytułu przelewu wierzytelności przyszłej;
 • wyłączenie prawa do odliczenia VAT naliczonego od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych jest zgodne z prawem unijnym i nie jest naruszeniem zasady stand still;
 • kwestii możliwości zastosowania przez gminę metody procentowej obliczania prewspółczynnika w oparciu o udział czasowy wykorzystania hali do celów komercyjnych i celów gminnych;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

 • należytej staranności przy niepobieraniu podatku u źródła;
 • opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków przychodów realizowanych za pośrednictwem spółek osobowych;
 • podatku u źródła od płatności z tytułu umowy merchandisingu;
 • możliwości zastosowania zwolnienia z VAT do usług udzielania pożyczek, przyjmowania depozytów oraz zarządzania płynnością finansową w ramach cash poolingu;
 • zasad opodatkowania VAT usługi najmu lokalu mieszkalnego przedsiębiorcy do celów jego działalności gospodarczej polegającej na dalszym wykorzystaniu lokalu do celów najmu osobom fizycznym.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_08_12_PT_Przekrój Podatkowy