PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • znaczenia pojęcia „nieodpłatnego świadczenia” na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT;
  • braku uznania zapłaty wekslem własnym za zakupiony towar jako finansowanie dłużne w rozumieniu art. 15c i art. 15ca ustawy CIT;
  • tworzenia zestawów promocyjnych jako nadużycia prawa w VAT;
  • ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym sprzedawca dokonuje korekty transakcji objętych odwrotnym obciążeniem;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • momentu dokonania korekty (zmniejszenia) podatku VAT naliczonego wynikającego z aportu;
  • skutków podatkowych w PIT podziału przez wydzielenie poprzez zawiązanie nowej spółki;
  • interpretacji pojęcia straty podatkowej w zakresie przesłanek wyłączenia obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji;
  • interpretacji świadczeń zarządzania i kontroli podlegających pod dyspozycję z art. 21 ust. 1 ustawy CIT;
  • kwestii zaliczenia wynagrodzenia finansowego do przychodów o charakterze odsetkowym w rozumieniu art. 15c ust. 13 ustawy CIT w oparciu o pozabilansową kalkulację tego przychodu.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_09_02_PT_Przekrój Podatkowy