PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • skutków w CIT konwersji wierzytelności pożyczkowej na kapitał zakładowy czeskiej spółki zależnej;
  • opodatkowania przejęcia spółki, którego celem jest uniknięcie opodatkowania;
  • usług zarządzania rozwojem/procesem budowy nieruchomości oraz usług technicznych w kontekście art. 15e ustawy CIT;
  • odliczenia VAT od wydatków mających pośredni związek z działalnością opodatkowaną;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • sposobu wyliczenia limitów finansowania dłużnego przewidzianych w ustawie CIT;
  • stosowania IP Box do dochodów programisty;
  • ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów w CIT kosztów usług centralnego zaopatrzenia;
  • odliczenia VAT od usług spawalniczych;
  • kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_10_07_PT_Przekrój Podatkowy