PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • możliwość stosowania zwolnienia związanego z nową inwestycją do całego dochodu z działalności wskazanej w treści decyzji o wsparciu, w przypadku gdy nie jest możliwe wydzielenie nowej inwestycji od dotychczasowej działalności;
  • sposobu kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z tytułu własności środka trwałego w przypadku podmiotu należącego do grupy kapitałowej;
  • sprzedaży udziałów w spółkach zależnych, które nie stanowią czynności sporadycznych;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • możliwości stosowania w 2019 r. przez państwową osobę prawną obniżonej stawki podatkowej w wysokości 9%;
  • kwalifikacji na gruncie podatku u źródła opłat za wynajem pojemników;
  • wydania faktury zbiorczej bez otrzymania od klientów (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) paragonów;
  • prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy on-line do dodatkowego punktu sprzedaży.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_12_02_PT_Przekrój Podatkowy