PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Dokumentowanie nieściągalnych wierzytelności (wyrok NSA);

Termin przechowywania dokumentacji z lat, w których wykazana była strata podatkowa (wyrok WSA);

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków spółki osobowej z faktur zaliczkowych (wyrok WSA);

Limit kosztów przy transakcjach gotówkowych (interpretacja indywidualna).

VAT

WNT oraz WDT w związku z przemieszczaniem samochodów z terytorium Słowacji do Wielkiej Brytanii (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_08_03_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy