PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • warunków zwolnienia z CIT dywidendy otrzymywanej od spółki szwajcarskiej,
  • braku konieczności przeniesienia własności nieruchomości przy transakcji obejmującej ZCP,
  • momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług analiz i badania rynku,
  • udostępnienia kart paliwowych przez spółkę dominującą spółkom zależnym stanowiącego usługę udzielenia kredytu zwolnioną z VAT,
  • możliwości zastosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT do usług finansowo-podatkowych,
  • usługi nabywania informacji przez TFI nieobjętej zwolnieniem z VAT,

a także interpretacje indywidualne dotyczące:

  • usługi zarządzania kluczowymi klientami podlegającej ograniczeniom z art. 15e ustawy CIT,
  • opłaty przygotowawczej uiszczanej na rzecz banku udzielającego kredytu stanowiącej dla celów podatkowych koszt pośredni rozpoznawany w momencie jego poniesienia.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_05_20_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy