FUNDACJA RODZINNA – NOWE ROZWIĄZANIE DLA OCHRONY MAJĄTKU RODZINNEGO

Czego dotyczy szkolenie?

Z dniem 22 maja weszła w życie długo oczekiwana ustawa umożliwiająca utworzenie i funkcjonowanie fundacji rodzinnej w Polsce. Oznacza to, iż do polskiego systemu prawnego została wprowadzona całkowicie nowa instytucja prawna, wspomagająca działalność polskich przedsiębiorstw rodzinnych i rozszerzająca istotnie wachlarz możliwości sukcesyjnych dla nich. Do tej pory podobne instytucje mogliśmy obserwować jedynie w obcych systemach prawnych, m.in. w Holandii, Austrii, Szwajcarii, czy Luksemburgu.

Prowadzący szkolenie w praktyczny sposób przedstawią kluczowe aspekty tworzenia, organizacji oraz wykorzystania fundacji rodzinnej, które każdorazowo powinny być brane pod uwagę przy indywidualnym planowaniu posłużenia się tą instytucją prawną.

🚩Spotkanie jest bezpłatne i odbędzie się 15 czerwca br., godz. 10:00 (czas trwania 6 godzin)

📑Rejestracja: bit.ly/3MBRfcE

Agenda szkolenia:

 1. Instytucja fundacji rodzinnej w polskim systemie prawnym [Prowadzący: Bogusław Ptak – radca prawny, Partner w Stachowicz Ptak Adwokaci i Radcowie Prawni]
 • Cele i ustrój prawny – czemu służy i jaki jest możliwy zakres wykorzystania fundacji rodzinnej?
 • Tryb i zasady utworzenia – jak powstaje fundacja rodzinna?
 • Statut – jak zorganizowane może być funkcjonowanie fundacji rodzinnej?
 • Fundacja rodzinna w obrocie cywilnym – w jakich relacjach prawnych fundacja rodzinna będzie pozostawać względem innych podmiotów ?
 1. Aspekty podatkowe tworzenia, działalności oraz likwidacji fundacji rodzinnej [Prowadzący: Andrzej Paczuski – doradca podatkowy, Partner Zarządzający w kancelarii Paczuski Taudul]
 • Wniesienie składników majątkowych do fundacji
 • Zakres uprzywilejowanej działalności gospodarczej
 • Wypłata świadczeń na rzecz beneficjentów
 • Likwidacja fundacji
 • Exit tax
 1. Działalność operacyjna Fundacji Rodzinnej [Prowadząca: Agnieszka Sowińska – Dyrektor Pionu Klientów Strategicznych Q Securities]
 • Ustalenie zasad współpracy pomiędzy Zarządem Fundacji a fundatorem oraz beneficjentami
 • Nadzór nad bieżącą działalnością Fundacji zgodną ze Statutem -zapewnienie zachowania bezpieczeństwa majątku Fundacji
 • Zarządzanie ryzykiem, audytów, wewnętrzne procedury Fundacji
 • Działalność dobroczynna fundacji
 1. Fundacja Rodzinna jako instrument skutecznej sukcesji [Prowadzący: Robert Jasiński – Partner Zarządzający w Orion Advisors]
 • Wyzwania stojące przed właścicielem
 • Strategia właścicielska
 • Efektywny proces wdrożenia Fundacji
 • Realizacją celów Fundacji

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w wydarzeniu, które umożliwi lepsze zrozumienie nowej instytucji prawnej – fundacji rodzinnej oraz wykorzystania jej potencjału dla ochrony i rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych.