NADPŁATY I ZWROTY PODATKÓW – PROCEDURA I PROBLEMY PRAKTYCZNE

Szkolenie online: 30 marca 2022 r., godz. 10:00 (czas trwania 4 godziny)

REJESTRACJA (Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na wydarzeniu zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń): https://bit.ly/3tZwAGg

W trakcie szkolenia w sposób praktyczny przedstawimy istotne zagadnienia i możliwości związane z uzyskiwaniem zwrotów i nadpłat podatków, jak również aspektów postępowań podatkowych oraz sądowych z nimi związanych. Niniejsze kwestie omawiać będziemy na gruncie różnych typów podatków, m.in. CIT, VAT czy też podatku od nieruchomości. Poniżej przedstawiamy kwestie, którym poświęcimy szczególną uwagę:

 • Podstawy – pojęcia nadpłaty i zwrotu VAT – jakie mają cechy wspólne i czym się różnią?
 • Tryby zwrotu nadpłaty, czyli co musi zrobić podatnik i organ, aby zwrócić nadpłatę
 • Oprocentowanie nadpłat – kiedy występuje i jak o nie walczyć
 • Praktyczne kwestie związane z poszczególnymi trybami zwrotu podatku VAT
 • Specyfika nadpłat w różnych podatkach
 • Powstanie nadpłaty w wyniku postępowań podatkowych oraz sądowych
 • Powstanie nadpłaty w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Jak ocenić, czy postępowanie nadpłatowe się opłaca?
 • Czy indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego jest lekarstwem na wszystko?
 • Jak przygotować się do odzyskania nadpłaty podatku lub zwrotu podatku?
 • Jak napisać wniosek o stwierdzenie nadpłaty?
 • Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu karnego skarbowego a zwrot podatku i nadpłaty podatku

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest w pierwszej kolejności do osób odpowiedzialnych za finanse i rozliczenia podatkowe, jak i osób wchodzącym w skład ich zespołów. Z uwagi na praktyczny charakter warsztatu, rekomendujemy także uczestnictwo osobom biorących udział w rozliczeniach podatkowych spółek, jak i nadzorującym nad zagadnieniami prawnymi.

Prowadzący szkolenie:

Adam Hellwig
Partner w kancelarii Paczuski Taudul, doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adam kieruje katowickim biurem kancelarii Paczuski Taudul, zajmując się w szczególności podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem od nieruchomości. W trakcie swojej kariery Adam wielokrotnie z sukcesem zastępował klientów w kontrolach, postępowaniach podatkowych i przed sądami administracyjnymi.

Piotr Nowosielski
Doradca podatkowy w kancelarii Paczuski Taudul. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Piotr zajmuje się m. in. podatkami dochodowymi i podatkiem od nieruchomości. Jednym z obszarów specjalizacji Piotra jest uczestnictwo w kontrolach i postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Konrad Szymala
Konsultant podatkowy w kancelarii Paczuski Taudul. Absolwent Instytutu Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Konrad zajmuje się m.in. podatkami pośrednimi, w szczególności podatkiem od towarów i usług. Doświadczenie Konrada obejmuje wsparcie w bieżącym doradztwie podatkowym dla klientów krajowych oraz zagranicznych, a także wsparcie w rozliczeniach związanych z podatkiem VAT w transakcjach krajowych oraz międzynarodowych.

Szkolenie odbędzie się w formule online realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami (w tym poprzez zadawanie pytań w formie głosowej).

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w spotkaniu!