PODSUMOWANIE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA ORAZ KARNA SKARBOWA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ROZLICZENIACH PODATKOWYCH SPÓŁEK

Za nami druga odsłona szkolenia podatkowego zrealizowana w ramach cyklu bezpłatnych spotkań eksperckich, którego tematem była: Odpowiedzialność podatkowa oraz karna skarbowa osób biorących udział w rozliczeniach podatkowych spółek. W roli eksperta wystąpił Piotr Stryjewski, adwokat, doradca podatkowy w kancelarii Paczuski Taudul.

Głównym celem szkolenia było przedstawienie kompleksowej wiedzy na temat sposobów ograniczenia ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej osób odpowiedzialnych za kwestie podatkowe w firmie. Prezentacja została podzielona na dwa części, na wstępie została omówiona odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółki, a następnie odpowiedzialność karna i karna skarbowa. W trakcie szkolenia w sposób praktyczny m.in. wskazaliśmy jakimi dostępnymi środkami zaradczymi dysponują podatnicy, jakiego rodzaju procedury podatkowe należy wdrożyć oraz jak postąpić w razie wystąpienia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych spółki.

Aby móc szczegółowo przedstawić temat, spotkanie odbyło się w dłuższej formie – 3 godzinnej. Uzupełnieniem wystąpienia był live czat, na którym można było uzyskać odpowiedzi na zadane pytania, jak również zapewniliśmy bezpośredni kontakt z prowadzącym w trakcie prezentacji, poprzez możliwość zadawania pytań w formie głosowej.

Uczestnikom szkolenia dziękujemy za poświęcony czas, mamy nadzieję, iż informacje przekazane podczas warsztatu okażą się dla Państwa pomocne i pozwolą w przyszłości podjąć odpowiednie działania w celu ograniczenia/wyeliminowania ryzyk odpowiedzialności podatkowej i karnej skarbowej.

Prezentacja do pobrania: 21_05_27_Odpowiedzialność podatkowa oraz karna skarbowa osób biorących udział w rozliczeniach podatkowych spółek

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych przyszłych wydarzeń poprzez subskrypcję newslettera (https://www.ptpodatki.pl/newsletter).