PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – CZY MOŻNA LEGALNIE PŁACIĆ MNIEJ I UNIKNĄĆ SPORU

Interaktywna transmisja ze studia PT Live: 17 listopada, godz. 10:00 (czas trwania 4 godziny)

REJESTRACJA (Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na wydarzeniu zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń): https://bit.ly/2ZQKzTQ

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie, w trakcie którego w sposób praktyczny przedstawimy istotne zwolnienia podatkowe i możliwości legalnego zmniejszenia zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości. Przedstawimy również sytuacje, w których próby zmniejszenia tych zobowiązań mogą wywołać spory z organami podatkowymi.

W ramach wydarzenia szczególną uwagę poświęcimy następującym kwestiom:

  • Dla przypomnienia – co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
  • W jakich sytuacjach możliwe jest wyłączenie opodatkowania obiektów posiadanych przez przedsiębiorcę?
  • Kiedy budynek staje się budowlą i co w rzeczywistości się bardziej opłaca?
  • Budynek oddany w najem – dyskryminacja przedsiębiorców
  • Zwolnienia podatkowe a niedozwolona pomoc publiczna – nowy trend po stronie organów
  • Zwolnienia inwestycyjne przyznawane na podstawie uchwał rad gmin
  • Infrastruktura kolejowa, zajęcie gruntu na działalność leśną, zabytkowe nieruchomości komercyjne i inne ciekawe zwolnienia
  • Ryzyko przekształcenia postępowania nadpłatowego w długi i żmudny spór.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest w pierwszej kolejności do osób odpowiedzialnych za finanse i rozliczenia podatkowe, jak i osób wchodzącym w skład ich zespołów. Z uwagi na praktyczny charakter warsztatu, rekomendujemy także udział osobom biorących udział w rozliczeniach podatkowych spółek, jak i nadzorującym nad zagadnieniami prawnymi.

Prowadzący szkolenie:

Adam Hellwig – Partner w kancelarii Paczuski Taudul, doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adam zajmuje się m.in. opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Został kilkukrotnie nominowany w rankingach najlepszych doradców podatkowych w dziedzinie podatku od nieruchomości. Adam ma dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w tym w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi, również przed sądami administracyjnymi.

Piotr Nowosielski – doradca podatkowy w kancelarii Paczuski Taudul. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Piotr zajmuje się m. in. podatkiem od nieruchomości. Doświadczenie Piotra obejmuje zarówno wsparcie w bieżących rozliczeniach podatku od nieruchomości, jak i przygotowaniu rozliczeń nowych inwestycji (nowych nieruchomości, budynków, zakładów przemysłowych) oraz reprezentowania klientów w postępowaniach podatkowych i przed sądami administracyjnymi.

Szkolenie przeprowadzone będzie w wygodnej formie spotkania online. Dbając o interakcję podczas wydarzenia, uczestnicy będą mieć możliwość rozmowy z prowadzącym (poprzez zadawanie pytań w formie głosowej) lub na czacie.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w spotkaniu!