PRZEDSIĘBIORCY W OBLICZU WYZWAŃ PODATKOWYCH – ZAPOWIEDŹ ZMIAN NA 2023 R.

Od 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie kolejne zmiany podatkowe w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Nowe regulacje niewątpliwie wpłyną na zmiany w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorców. O zmianach tych opowiemy więcej podczas bezpłatnego szkolenia: Przedsiębiorcy w obliczu wyzwań podatkowych – zapowiedź zmian na 2023 r., które odbędzie się 8 grudnia o godzinie 10:00. W dwóch blokach tematycznych omówimy najważniejsze kwestie, o których warto wiedzieć już teraz.

Zaprezentujemy:

1. Zasadnicze zmiany w CIT:

 • Podatek minimalny – nowe zasady kalkulacji i czas wprowadzenia
 • Podatek od przerzuconych dochodów oraz ograniczenia i limity dotyczące kosztów
 • Podatek u źródła – doprecyzowanie zasad składania oświadczeń
 • Ceny transferowe – wykreślenie przepisów dot. pośrednich transakcji rajowych i zmiany w obowiązkach dokumentacyjnych przy transakcjach z rajami
 • Limit kosztów finansowania dłużnego – doprecyzowanie

2. Zasadnicze zmiany w VAT

 1. Pakiet SLIM VAT 3
 • uszczegółowienie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących (faktura w walucie obcej)
 • konsolidacja systemu wydawania wiążących informacji dla celów VAT (decyzje WIS), (decyzje WIT/WIP) oraz akcyzy (decyzja WIA)
 • zmiany w wystawianiu faktur zaliczkowych
 • zmiany w zakresie sankcji VAT
 • szybszy zwrot VAT
 • zmiany w zakresie współczynnika VAT (WSS)
 • zmiany w zakresie usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi
 1. Zasady utworzenia oraz działania Grupy VAT
 2. Stawki VAT

 

Zgłoszenia można dokonać rejestrując się poprzez zamieszczony link: https://bit.ly/3EgHQTL

Spotkanie poprowadzą:

Andrzej Paczuski
Andrzej Paczuski – doradca podatkowy, Partner Zarządzający w Kancelarii Paczuski Taudul.
Szymon Raut
Szymon Raut – doradca podatkowy, Partner w Kancelarii Paczuski Taudul.

Naszą intencją jest, aby planowane wydarzenie miało charakter jak najbardziej praktyczny, tak aby mogli Państwo kompleksowo przygotować się do nadchodzących zmian podatkowych.

Serdecznie zapraszamy!