Ulga B+R i IP BOX w praktyce oraz w kontekście proponowanych zmian w ramach tzw. Polskiego Ładu

Interaktywna transmisja ze studia PT Live: 26 października, godz. 10:00 (czas trwania 4 godziny)

REJESTRACJA: https://bit.ly/3aAcIQE

Kancelaria zaprasza na bezpłatne szkolenie poświęcone uldze B+R i IP BOX w praktyce oraz w kontekście proponowanych zmian w ramach tzw. Polskiego Ładu. Celem spotkania jest szczegółowe omówienie zasad stosowania oraz rozliczania poszczególnych ulg na gruncie przepisów prawa podatkowego. W ramach spotkania przeanalizowane zostaną między innymi najnowsze interpretacje indywidualne, które dostarczą uczestnikom praktycznych wskazówek w odwołaniu do konkretnych przykładów.

Ponadto w trakcie wydarzenia szczególną uwagę poświęcimy następującym kwestiom:

  • wskażemy, w jaki sposób dokonywać weryfikacji, czy dany projekt ma charakter twórczy i innowacyjny zarówno dla celów B+R jak i IP BOX;
  • zwrócimy uwagę na praktyczne sposoby mapowania kosztów kwalifikowanych;
  • podzielimy się praktycznymi wskazówkami, co do kwestii dokumentowania powyższych ulg dla celów podatkowych;
  • omówimy, w jaki sposób regulacje dotyczące ulgi B+R i IP BOX, które są proponowane w ramach tzw. Polskiego Ładu, mogą wpłynąć na korzystanie z powyższych ulg w przyszłości.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości – do osób biorących udział w rozliczeniach podatkowych podmiotów prowadzących lub zamierzających przeprowadzać innowacyjne projekty o charakterze B+R oraz uzyskujących lub planujących generować dochody z tytułu IP BOX. W szczególności na szkolenie zapraszamy osoby decyzyjne, które chcą uzyskać odpowiedź, czy podejmowane działania kwalifikują się do skorzystania z ulg oraz jaką wartość przyniosą dla firmy, jak również osoby odpowiedzialne za kalkulację i weryfikację kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach działalności B+R oraz wyliczenie dochodu z tytułu IP BOX.

Prowadzący: 

Tomasz Klatkiewicz – licencjonowany doradca podatkowy od 1998 r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 r. uzyskał tytuł Executive MBA na Uniwersytecie Illinois.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w firmach tzw. Wielkiej Czwórki oraz kancelarii KPT Doradcy Podatkowi. Był również dyrektorem finansowym w Ceramika Gres S.A. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych oraz ulg podatkowych. Wielokrotnie brał udział w projektach mających na celu wsparcie klientów w postępowaniach dotyczących cen transferowych oraz skutecznie wspomagał podatników w uzyskiwaniu indywidualnych interpretacji podatkowych w zakresie ulg podatkowych.

Szkolenie przeprowadzone będzie w wygodnej formie spotkania online. Dbając o interakcję podczas wydarzenia, uczestnicy będą mieć możliwość rozmowy z prowadzącym (poprzez zadawanie pytań w formie głosowej) lub na czacie.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w spotkaniu!