koszty pośrednie

KWARTALNIK PODATKI > ALOKACJA KOSZTÓW WSPÓLNYCH (POŚREDNICH) A DYWIDENDY

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem „Alokacja kosztów wspólnych (pośrednich) a dywidendy” autorstwa Anny Paczuskiej i Piotra Zaremby, doradców podatkowych współpracujących z kancelarią Paczuski Taudul. Dowiecie się z niego Państwo m.in. które dywidendy nie wpłyną na alokację kosztów pośrednich a które mogą powodować potencjalne problemy oraz jak krok po kroku przeprowadzić taką alokację. Tematyka powinna szczególnie zainteresować osoby reprezentujące spółki otrzymujące dywidendy od podmiotów zagranicznych. Więcej szczegółów w najnowszym wydaniu kwartalnika Podatki. Link do pobrania...

czytaj dalej

TAX ALERT 16/2018 – KOSZTY POŚREDNIE MOŻNA PODATKOWO ROZLICZYĆ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE POSIADANEJ FAKTURY LUB RACHUNKU

- Możliwość rozpoznania dla celów podatkowych tzw. kosztów pośrednich uzależniona jest od otrzymania faktury lub rachunku. - Jedyny wyjątek od powyższej zasady, umożliwiający ujęcie kosztu na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), ustanowiony w przepisie art. 15 ust. 4e ustawy CIT, odnosi się wyłączenie do sytuacji, gdy brak faktury lub rachunku ma charakter trwały. Do takich kontrowersyjnych wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1034/16. W stanie faktycznym wniosku o interpretację indywidualną, będącą podstawą...

czytaj dalej