Cło i handel zagraniczny

W odróżnieniu od pozostałych danin publicznych obciążenia celne są domeną prawa wspólnotowego. W konsekwencji, skuteczne wsparcie w dziedzinie rozliczeń celnych wymaga nie tylko biegłej znajomości przepisów i ich interpretacji przez polską administrację celną, ale przede wszystkim wiedzy na temat praktyki ich stosowania przez organy celne innych państw członkowskich. Kwestie te mogą mieć istotny wpływ na decyzje biznesowe dotyczące na przykład miejsca dokonywania odpraw celnych, lokalizacji centrum logistycznego czy zakładu produkcyjnego. Ich znajomość może być także istotnym czynnikiem sukcesu w przypadku sporu z polskimi organami celnymi.

Nasi specjaliści posiadają wszechstronne doświadczenie w doradztwie celnym dla podmiotów krajowych oraz międzynarodowych korporacji, lokujących na terenie Polski działalność produkcyjną oraz logistyczną.

Nasze usługi w zakresie rozliczeń i procedur celnych obejmują:

  • doradztwo w zakresie klasyfikacji taryfowej towarów, weryfikację prawidłowości stosowanych kodów CN/Taric dla celów stosowania stawek celnych i podatkowych oraz środków pozataryfowych, pomoc w uzyskiwaniu Wiążących Informacji Taryfowych;
  • pomoc w prawidłowym ustaleniu wartości celnej, w szczególności w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • projektowanie i wdrażanie efektywnych pod względem celno-podatkowym struktur obrotu towarowego;
  • weryfikację prawidłowości ustalenia preferencyjnego pochodzenia towarów importowanych oraz pomoc w uzyskiwaniu preferencji celnych dla towarów eksportowanych;
  • asystę w postępowaniach audytowych związanych z przyznaniem statusu Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego (świadectwo AEO) oraz pozwoleń na stosowanie uproszczonych procedur celnych;
  • pomoc w uzyskaniu pozwoleń i wdrażaniu celnych procedur specjalnych takich jak składowanie celne, odprawa czasowa, uszlachetnianie czynne i bierne oraz końcowe przeznaczenie;
  • doradztwo w zakresie kontyngentów i zawieszeń celnych, obejmujące wsparcie w ochronie interesów producentów unijnych oraz pomoc w optymalizacji obciążeń celnych importerów;
  • pośrednictwo w kontaktach z agencjami celnymi oraz organami celnymi na terenie całego kraju;
Maciej Grochulski

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08
+48 501 012 085

Bartosz Bołtromiuk

Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37
+48 507 955 772

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.