Przekrój Podatkowy

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: uznania, że dla celów zastosowania zwolnienia z art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r. nie jest wymagane, aby w momencie otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, podmiot je otrzymujący był podatnikiem akcyzy;skutków podatkowych w PIT finansowania transportu oddelegowanym pracownikom;obowiązków płatnika uprawniających do niepobrania podatku u źródła;prawa do...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: Refakturowania usług notarialnych; Kwestii obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w świetle art. 11n pkt 1 ustawy CIT; Objęcia kosztów związanych z realizacją umowy faktoringu ograniczeniami wynikającymi z art. 15c ust. 12 ustawy CIT; Warunków zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy CIT; Braku zastosowania przepisu art. 15c ust. 12 ustawy CIT do leasingu operacyjnego; a także...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: skutki podatkowe przekazania przez członków PGK na rzecz spółki dominującej kwot wyższych niż kwota podatku do zapłaty, a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące: usługi najmu kontenerów jako najem urządzeń przemysłowych, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT oraz prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT, dokonania płatności na rachunek bankowy komornika pod kątem przepisów...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: Zakresu przedmiotowego pojęcia ZCP w rozumieniu Dyrektywy VAT podlegania budynków hotelowych i podobnych obiektów zakwaterowania podatkowi z tytułu przychodu z budynków, Podlegania budynków hotelowych i podobnych obiektów zakwaterowania podatkowi z tytułu przychodu z budynków, Przypisania statusu podatnika PON przedsiębiorcy przesyłowemu, a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące: Opodatkowania VAT...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: brak mozliwości uznania za koszty kwalifikowane usług doradczych, opinii i ekspertyz nabywanych od podmiotów niebędących jednostkami naukowymi, zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT odnośnie do działalności wskazanej w decyzji o wsparciu oraz moment rozpoczęcia korzystania z tego zwolnienia, wymogu spełnienia przesłanek z art. 26 ust. 7a w zw. z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy CIT oraz zastosowanie...

czytaj dalej