DO 30 WRZEŚNIA 2022 R. PRZESUNIĘTY ZOSTAŁ TERMIN SKŁADANIA INFORMACJI PRZEZ SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWE, KTÓRYCH ROK PODATKOWY LUB ROK OBROTOWY ZAKOŃCZYŁ SIĘ W OKRESIE OD 31 GRUDNIA 2021 R. DO 31 MAJA 2022 R. ORAZ WSPÓLNIKÓW TYCH SPÓŁEK

Minister Finansów rozporządzeniem z 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych podjął decyzję o przedłużeniu terminów realizacji obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy PIT oraz art. 27 ust. 1e ustawy CIT. Rozporządzenie weszło w życie w ostatnim dniu ustawowego terminu na wypełnienie obowiązków informacyjnych.

Przypominamy, że na spółkach nieruchomościowych i jej wspólnikach spoczywają obowiązki informacyjne względem Szefa KAS. Spółki nieruchomościowe są zobowiązane przekazać informację o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio w takiej spółce udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdy taki podmiot praw. Informacja powinna być przekazana w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej będącej podatnikiem CIT albo do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, jeżeli spółka ta nie jest podatnikiem CIT.

W przypadku wspólników spółki nieruchomościowej obowiązek dotyczy tych posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej:(1) udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo(2) ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo(3) co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze. Przekazywana informacja zarówno w przypadku spółki nieruchomościowej i jej wspólników powinna uwzględniać dane według stanu na ostatni dzień roku podatkowego albo obrotowego spółki nieruchomościowej.

Ministerstwo zdecydowało w tym roku przedłużyć ustawowy termin na realizację obowiązków informacyjnych do 30 września ponieważ prace nad dedykowanym narzędziem informatycznym umożliwiającym przesyłanie informacji nadal trwają i zakończą się nie wcześniej niż w maju br. Rozporządzenie dotyczy spółek nieruchomościowych których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. oraz wspólników tych spółek.

Pisaliśmy o tym w tym wpisie na naszym blogu: https://www.ptpodatki.pl/do-konca-czerwca-a-nie-do-konca-marca-maja-czas-na-rozliczenie-z-urzedem-skarbowym-podatnicy-podatku-dochodowego-od-osob-prawnych-do-30-czerwca-2022-r-konieczne-jest-zlozenie-deklaracji-cit-za-poprz/.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 30 marca i weszło w życie 31 marca tj. w ostatnim dniu kiedy spółki nieruchomościowe i ich wspólnicy mogli wypełnić swoje obowiązki w terminie.

Z treścią rozporządzenia możecie Państwo zapoznać się tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/709/D2022000070901.pdf (odnośnik odsyła do Dziennika Ustaw).

***

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego wpisu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Bartosz Podskalny
Konsultant podatkowy
bartosz.podskalny@ptpodatki.pl
+48 22 205 22 69