MEDIA O NAS

ZALICZKI UISZCZA TEN, KTO WYPŁACA PREMIĘ > RZECZPOSPOLITA

W przypadku różnego rodzaju akcji promocyjnych organizowanych przez podatnika przy współpracy z agencją marketingową, na gruncie PIT powstają wątpliwości, który podmiot powinien pełnić funkcje płatnicze (ewentualnie obowiązki informacyjne) w związku z powstaniem przychodu podatkowego po stronie beneficjenta (nagrodzonego). Od dłuższego już czasu utrzymuje się stosunkowo jednolita linia interpretacyjna organów podatkowych, zgodnie z którą obowiązek płatnika (ew. obowiązek informacyjny) w PIT ciąży na podmiocie, który ponosi ekonomiczny ciężar nagród/prezentów/premii. Okoliczność, iż nagrody...

czytaj dalej

KWARTALNIK PODATKI > ALOKACJA KOSZTÓW WSPÓLNYCH (POŚREDNICH) A DYWIDENDY

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem „Alokacja kosztów wspólnych (pośrednich) a dywidendy” autorstwa Anny Paczuskiej i Piotra Zaremby, doradców podatkowych współpracujących z kancelarią Paczuski Taudul. Dowiecie się z niego Państwo m.in. które dywidendy nie wpłyną na alokację kosztów pośrednich a które mogą powodować potencjalne problemy oraz jak krok po kroku przeprowadzić taką alokację. Tematyka powinna szczególnie zainteresować osoby reprezentujące spółki otrzymujące dywidendy od podmiotów zagranicznych. Więcej szczegółów w najnowszym wydaniu kwartalnika Podatki. Link do pobrania...

czytaj dalej

MY COMPANY > RATUNEK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ

W związku z kryzysem finansowym wywołanym pandemią COVID-19, przedsiębiorcom zaoferowany został pakiet pomocy mający na celu wsparcie ich działalności. Zaproponowany program dąży do ochrony rynku pracy oraz stwarza firmom możliwość skorzystania ze specjalnych rozwiązań, które mogą zostać wykorzystane do zapewnienia płynności finansowej. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzą Piotra Zaremby, doradcy podatkowego w kancelarii Paczuski Taudul, który przedstawił mechanizmy wsparcia finansowego skierowane do mikroprzedsiębiorstw na przykładzie branży fryzjersko-kosmetycznej. Więcej szczegółów w...

czytaj dalej

RZECZPOSPOLITA > DAROWANA MASECZKA BEZ VAT, ALE OBIAD – JUŻ TAK

W tym trudnym czasie jesteśmy świadkami zaangażowania wielu firm oferujących pomoc w walce z epidemią. Mimo to, przepisy podatkowe nie zawsze są wsparciem dla darczyńców, a nawet mogą stanowić przeszkodę i hamować działania przedsiębiorców. W najnowszym wydaniu dziennika "Rzeczpospolita" komentarza na ten temat udzielił Maciej Grochulski, partner w kancelarii Paczuski Taudul.

czytaj dalej

RZECZPOSPOLITA > DWA KRYZYSOWE TYGODNIE NIEJASNOŚCI

Tarcza antykryzysowa: W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie tzw. ustawa COVID-19, przewidująca m. in. zawieszenia biegu terminów, tak procesowych, jak i materialnych (z zakresu prawa administracyjnego). Ustawa nie jest zbyt precyzyjna, o czym świadczy odmienna interpretacja przez poszczególne ministerstwa chociażby momentu, od którego stosuje się wspomniane przepisy. Jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia? W najnowszym wydaniu dziennika "Rzeczpospolita" komentarza na ten temat udzielił Maciej Grochulski, partner w kancelarii Paczuski Taudul.

czytaj dalej