RZECZPOSPOLITA > DWA KRYZYSOWE TYGODNIE NIEJASNOŚCI

Tarcza antykryzysowa: W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie tzw. ustawa COVID-19, przewidująca m. in. zawieszenia biegu terminów, tak procesowych, jak i materialnych (z zakresu prawa administracyjnego). Ustawa nie jest zbyt precyzyjna, o czym świadczy odmienna interpretacja przez poszczególne ministerstwa chociażby momentu, od którego stosuje się wspomniane przepisy. Jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia?

W najnowszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” komentarza na ten temat udzielił Maciej Grochulski, partner w kancelarii Paczuski Taudul.