PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

  • zakresu przedmiotowego pojęcia czynności sporadyczne, o którym mowa w art. 90 ust. 6 ustawy VAT;
  • kwestii stosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT w przypadku zawarcia nieodpłatnej umowy służebności przesyłu;
  • uznania za koszt uzyskania przychodu wartości odpisanych wierzytelności zakwalifikowanych jako nieściągalne w kwocie brutto;
  • określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT;
  • możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku CIT wypłaconej dywidendy na rzecz udziałowca bez konieczności weryfikacji przez spółkę wypłacającą czy jej odbiorca jest rzeczywistym właścicielem;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • sprzedaży ubezpieczonej opony jako dostawy towaru podlegającej opodatkowaniu podstawową stawką VAT;
  • kwestii uznania dokonywanych transakcji na rzecz podmiotów unijnych za WDT (transakcje łańcuchowe);
  • przesłanek uznania prac rozwojowych za działalność B+R .

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_03_23_PT_Przekrój Podatkowy