PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • usług monitoringu płatności oraz usług call center mających charakter świadczeń złożonych, gdzie przeważają usługi nie podlegające wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT;
 • kwestii odliczenia VAT od rat leasingowych od autobusu nabytego w zakresie działalności społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • dofinansowania przyznawanego producentom owoców i warzyw przez UE za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego w związku z zamknięciem rynku wschodniego;
 • kwestii oceny czy pośrednictwo w sprzedaży produktów polegające na aktywnym poszukiwaniu nowych, potencjalnych klientów mieści się w katalogu świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy CIT;
 • usługi ubezpieczeniowej niepodobnej do usług gwarancji wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT;
 • czynności polegających na wytwarzaniu biżuterii z wykorzystaniem materiału powierzonego oraz materiałów własnych;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box);
 • rozliczenia i określenia podstawy opodatkowania w podatku od gier w przypadku zakładów wzajemnych w sytuacji zwrotu graczowi części wpłaconej stawki;
 • kwestii zastosowania zwolnienia z VAT do usług świadczonych na rzecz funduszy inwestycyjnych oraz TFI;
 • kwestii stosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT odnośnie zbycia sieci kanalizacji deszczowej w formie sprzedaży bądź wniesienia aportu;
 • opodatkowania VAT czynności wykonywanych na podstawie porozumienia w sprawie przejazdu samochodów ciężarowych drogami powiatowymi;
 • kwestii uznania wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych za koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_07_20_Przekrój Podatkowy