PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.  

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych a powiązania z przedsiębiorstwem państwowym;
 • kwestii uznania za odpłatną dostawę towarów zwrotu poniesionych nakładów na budowę hal w związku z zakończeniem stosunków użyczenia i dzierżawy.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • przesłanki uznania zapłaty kary umownej za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT;
 • koncepcji nadużycia zastosowania art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej w związku z naruszeniem zasady zaufania do organów podatkowych;
 • kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki zapłaconych przez nią opłat i odszkodowań, wynikających z decyzji administracyjnych i wyroków sądowych nałożonych na kontrahenta (inwestora);
 • zakresu przedmiotowego pojęcia „materiały” użytego w art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy CIT;
 • gminy, która z tytułu udzielenia pożyczki na działalność szpitala, nie jest podatnikiem VAT;
 • ustalenia miejsca świadczenia (opodatkowania VAT) usług logistycznych realizowanych przez operatora w Polsce na rzecz spółki szwajcarskiej;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • skutków podatkowych w PCC otrzymania bonusów i premii, które nie były znane na dzień aportu;
 • premii (uznaniowej, motywacyjnej, specjalnej), ryczałtu za pranie odzieży specjalistycznej oraz ryczałtu samochodowego, wydatków związanych z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz karnetami sportowymi jako koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT;
 • kwestii zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków sfinansowanych z wkładu własnego w związku z realizacją „Projektów UE”;
 • kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy;
 • przychodów osiąganych przez spółkę z transakcji zabezpieczającej, ukierunkowanej na zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej kredytu zaciągniętego na budowę hali służącej działalności operacyjnej, po okresie oddania jej do użytkowania;
 • określenia podstawy opodatkowania VAT usługi wymiany walut w ramach działalności kantoru.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_08_10_Przekrój Podatkowy

W przypadku pytań lub w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966