PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.  

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • polskich przepisów o tzw. uldze na złe długi, które są niezgodne z regulacjami unijnymi;
 • opłat licencyjnych za prawo do użytkowania oprogramowania klienckiego, które nie podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwalifikacji na gruncie ustawy VAT odsetek z tytułu wydłużonego terminu płatności wkalkulowanych w cenę wartości towaru lub usługi;
 • przesłanki uznania wyodrębnionego, w trybie podziału spółki przez wydzielenie, zespołu składników za ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT;
 • charakteru prawnego wymogu uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę;
 • przepisu art. 86 ust. 10b ustawy VAT nienaruszającego zasady neutralności VAT;
 • kwestii zwolnienia z opodatkowania (na zasadach ogólnych) dochodów funduszu inwestycyjnego ze sprzedaży lub najmu nieruchomości;
 • przesłanki opodatkowania podatkiem liniowym dochodów wspólnika niemieckiej spółki komandytowej w przypadku powstania zakładu budowlano-montażowego w Polsce;
 • kwestii opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków przekazania akcji na rzecz syna niemającego miejsca zamieszkania w Polsce;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • zasad rozliczania na gruncie VAT transakcji dokonywanych przy użyciu karty paliwowej;
 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w Polsce na potrzeby usług wykonywanych poza terytorium kraju – kwestia opodatkowania VAT przemieszczenia towaru z terenu Polski na terytorium Ukrainy w ramach własnego przedsiębiorstwa;
 • ustalenia prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia działek, które zostało unieważnione przez sąd;
 • usługi polegającej na doprowadzeniu przez bank do zawarcia pomiędzy klientem i kontrahentem umowy usług płatniczych;
 • kwestii możliwości anulowania faktur – okres, w którym należy uwzględnić tę czynność w deklaracji.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_10_19_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966