Przekrój Podatkowy

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • wydatków na parkingi, drogi dojazdowe, przestrzenie socjalne itp. stanowiących koszty kwalifikowane inwestycji objętej decyzją o wsparciu;
 • spółki holenderskiej posiadającej w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT;

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • obowiązków płatnika z tytułu nagród przekazanych osobom fizycznym w ramach akcji promocyjnej organizowanej na zlecenie podmiotu zewnętrznego;
 • zastosowania przepisów ustawy PIT dotyczących cen transferowych do umorzenia udziałów;
 • przesłanek uznania, że dany towar stanowi „towar używany” w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT;
 • opłat wpisowych pobieranych od sportowców lub amatorów za udział w imprezach sportowych takich jak zawody w skokach i powożeniu organizowane na rzecz tych osób w celu uprawiania sportu objętych zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy VAT;
 • określenia momentu, od którego przysługuje zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy PIT,  dotyczące wsparcia nowych inwestycji. Kwestii oceny czy wydatki na wytworzenie budynku produkcyjno-magazynowego, budynku administracyjnego, parkingu i urządzeń technicznych stanowią koszty kwalifikowane;
 • zasad opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z o.o. poniżej wartości rynkowej;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usługi krótkotrwałego zakwaterowania w domu wczasowym;
 • kwestii zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży realizowanej na rzecz pracowników oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej innych niż pracownicy;
 • kwestii zaliczenia opłaty od środków spożywczych do podstawy opodatkowania VAT. Sposobu wykazania opłaty od środków spożywczych na fakturze;
 • wydatku na zakup koncentratorów tlenu oraz pulsoksymetrów w związku z epidemią COVID jako kosztu podatkowego;
 • przychodu z tytułu przedawnionych zobowiązań odsetkowych;
 • przesłanek opodatkowania podatkiem u źródła transferów własności intelektualnej w ramach grupy w świetle polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_04_12_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839