PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii ustalenia czy przepisy art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b oraz art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy VAT są sprzeczne z Dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej;
 • zwolnienia dochodu funduszu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości komercyjnej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. g ustawy CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zakwalifikowania czynności polegających na wytwarzaniu biżuterii z wykorzystaniem materiału powierzonego oraz materiałów własnych jako usług na gruncie ustawy VAT;
 • kwestii ustalenia wartości transakcji (z umowy pożyczki) dla określenia limitu transakcji, o którym mowa w art. 25a ustawy PIT;
 • przesłanek uznania spółki komunalnej za organ władzy publicznej w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy VAT;
 • prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT od skradzionych w czasie transportu towarów;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii ustalenia czy odsetki od zaciągniętej pożyczki na zakup udziałów spółki zależnej stanowią koszty zawiązane z przychodami zaliczanymi do źródła przychodów „zyski kapitałowe”, z uwzględnieniem art. 15c ustawy CIT;
 • zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów emisji obligacji;
 • kwestii rozliczeń na gruncie ustawy CIT zaliczek wpłacanych przez klientów przed wykonaniem usługi najmu (na poczet usług, które będą wykonane w następnych okresach sprawozdawczych);
 • niepodleganiu przepisom ustawy VAT płatności z gwarancji czynszowej;
 • kwestii zwolnienia z VAT świadczonych na rzecz banku usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania pożyczek;
 • przesłanek opodatkowania VAT czynności nieodpłatnego przekazania nagród w postaci biletów lotniczych, wycieczek, biletów wstępu lub innych usług.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_06_14_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839