PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • kwestii obowiązków płatnika w związku z organizacją konkursów przez zewnętrzną agencję;
 • braku obowiązku poboru podatku u źródła od wypłaty należności za nabycie licencji do programu komputerowego.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwalifikacji do źródła przychodu komplementariusza spółki przychodów z płatności licencyjnych;
 • braku podstaw do dokumentowania fakturą VAT o odliczenia VAT z tytułu przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy VAT;
 • obowiązku wyodrębnienia przez przedsiębiorcę dla celów zwolnienia w ramach SSE, działalności strefowej i działalności prowadzonej poza SSE;
 • kwestii zastosowania art. 7 ust. 3 pkt 7 lit. b ustawy CIT w zakresie rozliczania strat podatkowych w przypadku połączenia odwrotnego;
 • przesłanek zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT do dochodów uczelni;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwalifikacji wydatków poniesionych na adaptację lokalu usługowego w świetle ustawy CIT;
 • przesłanek zastosowania wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT;
 • braku możliwości kwalifikacji kompleksowej usługi organizacji stanowiska targowego jako usługi reklamowej z art. 21 ust. 1 ustawy CIT;
 • rozliczenia dostawy towarów dokonywanej w innych państwach członkowskich i w krajach trzecich;
 • skutków podatkowych w CIT transgranicznego połączenia spółek;
 • obowiązku wymiany kasy fiskalnej na kasę on-line w przypadku działalności polegającej na podawaniu do spożycia na miejscu (w lokalu) napojów alkoholowych: piwa i wódki.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 21_11_15_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839