PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT do nagród finansowych, które będą zdobyte w zawodach sportowych przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • prawa do odliczenia VAT z faktur dotyczących opłat leasingowych samochodu osobowego w tej części, w której samochód jest przedmiotem dalszego oddania w najem.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zasad rozliczania na gruncie ustawy CIT umowy faktoringu niewłaściwego;
 • zasad ustalania wysokości kosztu uzyskania przychodów z tytułu otrzymywanych spłat nabytych wierzytelności;
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne lub wierzytelności umorzonych w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2018 r.;
 • wykładni art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy CIT;
 • skutków podatkowych w PIT związanych z odkupieniem przez dom maklerski certyfikatów inwestycyjnych nabytych w drodze darowizny;
 • kwestii zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy CIT w przypadku odpłatnego udostępniania samochodów na rzecz innych podmiotów;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • prawa do zastosowania w eksporcie towarów stawki podatku w wysokości 0% na podstawie otrzymanego od firmy kurierskiej dokumentu „Proof of Export”;
 • sposobu rozliczania na gruncie ustawy CIT „odzysków” z wierzytelności nabytych w ramach pakietu wierzytelności;
 • prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w zamian za zaakceptowanie przez kupującego obecnego kształtu umów najmu, zawartych przez sprzedającego z obecnymi najemcami;
 • prawa do naprzemiennego oraz równoległego korzystania z ulgi B+R oraz IP BOX;
 • zasad opodatkowania VAT świadczonych usług cateringowych;
 • zasady zaliczenia opłaty wstępnej i części odsetkowej raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy CIT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 21_12_13_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839