PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • ustalenia czy proces rozcieńczania wodą bezolejowego środka smarnego, który został uprzednio nabyty wewnątrzwspólnotowo i z tego tytułu została już od niego rozliczona akcyza w Polsce, generuje ponowny obowiązek w podatku akcyzowym z tytułu wytworzenia preparatu o finalnym stężeniu;
 • pojęcia transakcji kontrolowanej w rozumieniu przepisów w zakresie cen transferowych.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • brak obowiązku obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem rabatu pośredniego nie od strony transakcji, lecz od pierwotnego producenta;
 • skutków na gruncie art. 89a ustawy VAT cesji wierzytelności, co do której podatnik skorzystał z ulgi na złe długi, a wartość wierzytelność uległa zmianie po wystawieniu faktury korygującej zmniejszającej należność podatnika;
 • zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy VAT usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • kwestii zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty wynagrodzenia ustalonego w porozumieniu dotyczącym zrzeczenia się roszczeń;
 • kwestii opodatkowania podatkiem u źródła odsetek od pożyczki udzielonej przez spółkę zagraniczną na rzecz oddziału spółki niemieckiej w Polsce;
 • ustalenia czy dostawa towarów w systemie wysyłkowym może nastąpić jedynie pocztą albo przesyłkami kurierskimi;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • definicji transakcji kontrolowanej, o której mowa w art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy CIT oraz art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy PIT;
 • zasad zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z projektem deweloperskim;
 • obowiązku podatkowego w CIT w kontekście wynagrodzenia otrzymanego przez fundusz w związku ze zbyciem obligacji skarbowych;
 • prawa do zastosowania ulgi na złe długi po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego;
 • rozliczania VAT w związku z rabatem pośrednim;
 • kwestii oceny czy aplikacje stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 24d ust. 2 ustawy CIT oraz zasad obliczenia wskaźnika Nexus.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 22_01_10_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839