PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • korekty kosztów uzyskania przychodów będące wynikiem korekty ceny w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi mogą zostać ujęte „na bieżąco”;
 • kwestii ustalenia adresów miejsc prowadzenia działalności akcyzowej dla potrzeb rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • obowiązków płatnika z tytułu nagród przekazanych osobom fizycznym w ramach akcji promocyjnej organizowanej na zlecenie podmiotu zewnętrznego;
 • kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na opłacenie polisy OC księgowych oraz członków władz spółki;
 • gminy miejskiej, która zgodnie z art. 103 ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r. jest płatnikiem akcyzy od sprzedaży samochodu;
 • możliwości opodatkowania różnymi stawkami PCC składników nabytej ZCP;
 • kwalifikacji do źródła działalności gospodarczej odsetek obliczonych od wartości środków zgromadzonych na rachunku mieszkaniowym powierniczym, wypłacanych przez bank na powiązany z tym rachunkiem rachunek rozliczeniowy dewelopera;
 • dopuszczalności ograniczenia czasowego w zakresie skorzystania z prawa z tzw. ulgi na złe długi;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • sposobu ustalenia limitu 2 000 000 PLN, o którym mowa w art. 26 ust. 2e ustawy CIT w związku z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2022 r. zmianami w ustawie CIT oraz w związku z przesuniętym rokiem podatkowym spółki;
 • ustalenia okresów za jakie powinna być sporządzana dokumentacja cen transferowych w przypadku spółki wchodzącej w skład PGK;
 • rozliczenia umów pożyczek oraz poręczeń, które zostały zawarte przed dniem 1 stycznia 2022 r., a których rozliczanie jest kontynuowane po rezygnacji ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 43 ust. 22 ustawy VAT;
 • opodatkowania VAT realizowania świadczenia jako dostawy z montażem, obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych bez wykazywania kwoty i stawki podatku z adnotacją „odwrotne obciążenie” oraz kwestii uznania protokołu odbioru za datę dostawy;
 • wydzielania usługi budowlanej i usługi projektowej jako osobnych usług oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi projektowej;
 • sposobu udokumentowania zatrzymania kwoty prerabatu (lub jej części).

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_08_22_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310