PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii odrębnego wskazania świadczeń na fakturze, które nie może automatycznie oznaczać, że nie dotyczy ona świadczenia kompleksowego;
 • kwestii przedsięwzięcia prowadzącego do zmotywowania zleceniobiorców i współpracowników do zwiększonej sprzedaży produktów jako nie będącego konkursem w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii oceny czy pośrednictwo w sprzedaży produktów polegające na aktywnym poszukiwaniu nowych potencjalnych klientów mieści się w katalogu świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy CIT;
 • kwestii prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków fundacji na organizację płatnych rekolekcji;
 • warunków dokumentowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość;
 • kwestii rozliczenia w CIT podziału spółki na dwie niezależne ZCP;
 • kwestii wypłacanych odsetek z tytułu wyemitowanych przez spółkę obligacji stanowiących ukryty zysk, o którym mowa w art. 28m ust. 3 ustawy CIT;
 • kwestii oceny czy spółka będzie uprawniona w trybie art. 26 ust. 7a ustawy CIT do niepobrania podatku u źródła bez składania oświadczeń co do przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy CIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii braku opodatkowania VAT likwidacji kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w związku z realizacją inwestycji (przebudowa dróg);
 • kwestii niewykorzystanej wartości karty podarunkowej jako niepodlegającej opodatkowaniu VAT;
 • kwestii możliwości zastosowania metody FIFO, która pozwoli na zrealizowanie prawa do odliczenia kwoty kosztów nieodliczonej w danym roku podatkowym z uwagi na limit z art. 15e ustawy CIT;
 • kwestii ustalenia czy wydatki na wynajem u podmiotu powiązanego nieruchomości handlowo-magazynowych stanowią ukryte zyski;
 • skutków na gruncie CIT sprzedaży kart podarunkowych;
 • kwestii obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego wspólnikowi spółki wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_04_24_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Magdalena Chochołek
Partner
magdalena.chochołek@ptpodatki.pl
+48 797 197 435