PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • stawki VAT dla dostawy posiłków i dań realizowanych w systemie „na wynos”;
 • możliwość rozliczania przez spółkę przejmującą strat własnych poniesionych przed połączeniem.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • skutków podatkowych w VAT wystawienia fałszywej faktury z danymi spółki przez jej pracownika;
 • kwestii odliczenia VAT od rat leasingowych od autobusu nabytego w zakresie działalności społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) udostępnionego Caritasowi;
 • zasad rozliczenia CIT w związku z cesją wierzytelności w ramach umowy bingu;
 • przesłanek opodatkowania VAT bezumownego korzystania z nieruchomości;
 • niezgodności art. 43 ust. 17a ustawy VAT z przepisami Dyrektywy 112;
 • przesłanek i zakresu zastosowania art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy CIT do kompleksowych usług świadczonych przez spółkę;
 • momentu realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego w świetle art. 86 ust. 10 i ust. 10b ustawy VAT;
 • solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w VAT;
 • kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prowizje z tytułu pozyskania nieruchomości, usług prawnych dotyczących zawarcia umowy użytkowania oraz opłaty z tytułu ustanowienia umowy użytkowania;
 • zakresu prawa do odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych na lokale mieszkalne budowane w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej i przeznaczone na wynajem;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży usług leasingu (najmu) pojazdu oraz dodatkowych kosztów oraz sporadycznej sprzedaży samochodów;
 • skutków podatkowych w CIT wypłaty odszkodowania i odbudowy hali produkcyjnej zniszczonej w wyniku pożaru;
 • zaliczania leasingu laptopów do kategorii urządzeń przemysłowych, handlowych lub naukowych w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT i art. 12 ust. 4 polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • ustalenia czy działalność spółki francuskiej w ramach kontraktu będzie skutkowała powstaniem zakładu podatkowego na terytorium Polski;
 • kwestii uznania świadczonych usług montażu oznakowań na stacjach benzynowych za usługi związane z nieruchomościami;
 • ustalenia czy usługi ubezpieczeniowe nabywane przez spółkę nie są objęte zakresem przedmiotowym art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT;
 • kwestii opodatkowania usług serwisowych i naprawczych urządzeń, świadczonych na rzecz zagranicznego kontrahenta, na zasadzie odwrotnego obciążenia, zgodnie z art. 28b ustawy VAT;
 • braku prawa do odliczenia VAT z faktury wystawionej na całą wartość bonu różnego przeznaczenia;
 • kwestii rozliczenia na gruncie ustawy CIT umowy vPPA dotyczącej wirtualnej sprzedaży energii;
 • ustalenia czy kwota netto dofinansowania oraz kwota netto dopłaty do wykupu będzie stanowiła korektę przychodu w dacie wystawienia noty;
 • ustalenia czy spółka może rozliczyć koszty z tytułu zatrzymanych zysków, o których mowa w art. 15cb ustawy CIT, stosując limit 250.000 zł w roku podatkowym odrębnie dla każdego zysku (tj. zysku za dany rok obrotowy) przekazanego na kapitał zapasowy spółki na podstawie stosownej uchwały;
 • kwestii opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz miasta.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 24_02_19_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Joanna Kilijańska
Partner
joanna.kilijanska@ptpodatki.pl
519 075 056

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16