PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową a przerwanie terminu 2-letniego posiadania udziałów (wyrok NSA);

Skutki podatkowe likwidacji zagranicznej spółki kapitałowej w kontekście art. 14a i art. 24a u.p.d.o.p. (wyrok NSA).

VAT

Określenie w umowie najmu terminu zapłaty zaliczki i dokonanie zapłaty a powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT (wyrok NSA);

Obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku VAT przez spółkę przejmującą lub spółki przejmowane (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_08_09_PT_Przekrój Podatkowy