PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • braku możliwości kwalifikacji należności z tytułu naliczonych odsetek do kosztów podatkowych w związku ze sprzedażą wierzytelności pożyczkowych;
  • braku możliwości kwalifikacji do kosztów podatkowych opłat licencyjnych z tytułu korzystania ze znaków towarowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 64 ustawy PIT;
  • ustalenia podstawy opodatkowania VAT z tytułu dostawy nieruchomości przez dłużnika na rzecz spółki w związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie;
  • kwalifikacji spółek z rajów podatkowych jako CFC;

a także interpretacje indywidualne dotyczące:

  • braku zastosowania ograniczenia uregulowanego w art. 15e ustawy CIT do wydatków ponoszonych przez spółkę powiązaną z tytułu przejęcia ryzyka gwarancyjnego;
  • braku opodatkowania VAT wynagrodzenia z tytułu wyrównania docelowego poziomu rentowności dystrybutora;
  • możliwości anulowania faktury niezaakceptowanej przez kontrahenta w przypadku braku możliwości zawarcia ugody;
  • kosztów obsługi kredytowej i usług wsparcia  w zakresie HR w świetle art. 15e ustawy CIT;
  • skutków rejestracji oddziału (filii) na terenie Szwecji w przypadku budów o okresie realizacji poniżej 12 miesięcy;
  • zwolnienia dochodów z usług serwisowych poza terenem SSE na podstawie art. 17 ustawy CIT.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_04_08_PT_Przekrój Podatkowy