PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

 • prawa zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu zbycia wierzytelności obejmującej kaucję gwarancyjną zatrzymaną przez kontrahenta,
 • uzyskania zwrotu nadpłaty w VAT w sytuacji braku poniesienia kosztu tego podatku przez podatnika,
 • braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości nominalnej wierzytelności z tytułu naliczonych, a niezapłaconych odsetek od zbywanych wierzytelności pożyczkowych,
 • wykładni „wartości początkowej” w kontekście ustalenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od przychodów z tytułu własności środka trwałego,
 • przesłanek objęcia zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT dodatkowego przychodu związanego z transportem wyrobów wytworzonych na terenie SSE,
 • kosztów zniszczenia ulotek i opakowań zamawianych przez spółkę matkę w ilości większej niż zapotrzebowanie refakturowane na spółki z grupy nie stanowią ich kosztów podatkowych,
 • odliczenia VAT naliczonego z tytułu transakcji, która została opodatkowana na zasadach ogólnych, podczas gdy prawidłowym było zastosowanie do niej odwrotnego obciążenia (wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE),

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • możliwości zastosowania 9% stawki CIT do opodatkowania dochodów osiągniętych w 2019 rok w związku z przeprowadzeniem w czerwcu 2018 roku konwersji wierzytelności własnych na kapitał dłużnika, 
 • statusu komorników sądowych na gruncie VAT (interpretacja ogólna MF),
 • podstawy opodatkowania VAT w przypadku sprzedaży towarów w opakowaniach zwrotnych bez pobierania kaucji,
 • korekty VAT należnego na podstawie przepisów dotyczących tzw. ulgi na złe długi,
 • stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe po przekształceniu firmy osoby fizycznej w spółkę z o.o.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_04_29_PT_Przekrój Podatkowy