PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

 • warunków zwolnienia z CIT dywidendy otrzymywanej od spółki szwajcarskiej,
 • braku konieczności przeniesienia własności nieruchomości przy transakcji obejmującej ZCP,
 • momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług analiz i badania rynku,
 • udostępnienia kart paliwowych przez spółkę dominującą spółkom zależnym stanowiącego usługę udzielenia kredytu zwolnioną z VAT,
 • możliwości zastosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT do usług finansowo-podatkowych,
 • odliczenia VAT związanego z nabyciem towarów i usług przez związek gmin,
 • wydatków na realizację inwestycji na terenie jeszcze nie objętym granicami SSE a wydatków strefowych,
 • mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych mającego zastosowanie, gdy na każdym etapie są świadczone usługi budowlane,
 • sposobu obliczenia limitu kosztów podatkowych dotyczącego wydatków na usługi niematerialne, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy CIT,

a także interpretacje indywidualne dotyczące:

 • usługi zarządzania kluczowymi klientami podlegającej ograniczeniom z art. 15e ustawy CIT,
 • stawki VAT dla sprzedaży lodów,
 • kosztów materiałów i surowców (w tym energii elektrycznej, wody, gazu) jako kosztów kwalifikowane w zakresie ulgi B+R.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_05_20_Przekrój Podatkowy