PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

 • prawa do odliczenia VAT przez oddział zagranicznej spółki;
 • zwolnienia z VAT dla usług edukacyjnych w całości finansowanych ze środków publicznych;
 • definicji pojęcia „paliw silnikowych” w kontekście art. 103 ust. 5 ustawy VAT;
 • odliczenia od podstawy opodatkowania CFC dywidend z zysków wypracowanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w latach poprzedzających wejście w życie przepisów o CFC;
 • warunków uznania prowadzonej działalności na terytorium Polski za zagraniczny zakład;
 • zachowania uprawnień do zwolnienia strefowego pomimo korzystania z pomocniczych usług podmiotów zewnętrznych;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

 • stawki VAT dla sprzedaży rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego na wydzielonej działce gruntu;
 • zastosowania art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT odnośnie do kosztów usług projektowych;
 • powstania przychodu CIT z tytułu przekazania majątku wspólnikowi;
 • braku zastosowania limitu z art. 15e ustawy CIT do usług wsparcia w ciągłym doskonaleniu i definiowaniu procesów finansowych oraz we wdrażaniu z obszaru finansów;
 • uznania wynagrodzenia z tytułu gotowości do udzielenia kredytu za świadczenie usług o podobnym charakterze do gwarancji/poręczeń w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_06_24_PT_Przekrój Podatkowy