PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Koszty i przychody związane z realizacją umów cash poolingu, faktoringu oraz kredytu kupieckiego a ograniczenia wynikające z art. 15c u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna).

VAT

Skutki podatkowe przekazania przez spółkę akcyjną nieruchomości akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji (wyrok TSUE);

Zwolnienie z VAT usług polegających na przeprowadzeniu wypłaty dywidendy lub dopłaty gotówkowej (wyrok NSA);

Odliczenie VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z tzw. społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) (wyrok NSA);

Odliczenie VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie kompleksowych usług organizacji konferencji (interpretacja indywidualna).

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne od odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji wypłaconego byłemu członkowi zarządu (decyzja Oddziału ZUS).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_06_20_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy