PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Zakres przedmiotowy pojęcia „wykorzystywanych w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika”, o który mowa w art. 24b ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p. (wyrok WSA).

VAT

Przesłanki kwalifikacji czynności wykonywanych przez menedżera na podstawie kontraktu menedżerskiego jako czynności opodatkowanych VAT (wyrok WSA);

Kwestia opodatkowania VAT dostaw towarów dokonanych poza terytorium kraju oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi dostawami (interpretacja indywidualna);

Przesłanki zwolnienia z VAT dla usług pośrednictwa finansowego (interpretacja indywidualna);

Zakres przedmiotowy pojęcia „sprzedaż o charakterze ciągłym”. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla świadczonych usług licencyjnych (interpretacja indywidualna);

Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie najmu krótko- i długoterminowego (interpretacja indywidualna);

Kwestia zgodności z przepisami Dyrektywy 112 terminu realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji importu usług, WNT oraz „krajowego odwrotnego obciążenia” (interpretacja indywidualna).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przesłanki zastosowania zwolnienia z art. 9 pkt 9 lit. a u.p.c.c. do zakupu akcji banków przejmowanych (interpretacja indywidualna)

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_09_28_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy