PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • braku powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji wykonywania w spółce zależnej czynności kontrolnych bez wynagrodzenia przez ekspertów, będących prawnikami jej jedynego akcjonariusza;
  • zasad kwalifikacji do odpowiedniego źródła przychodów, przychodu uzyskanego przez wspólników spółki osobowej z wykupu przez fundusz certyfikatów inwestycyjnych od tej spółki;
  • przesłanki uznania spółki za instytucję pożyczkową, o której mowa w art. 4 pkt 9 ustawy o PNIF;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności należności w przypadku:
  1. zakończenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu,
  2. otwarcia postępowanie restrukturyzacyjnego wobec zagranicznego kontrahenta, na podstawie przepisów państwa jego rezydencji;

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_07_29_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy