SZKOLENIE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA ORAZ KARNA SKARBOWA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ROZLICZENIACH PODATKOWYCH SPÓŁEK

Interaktywna transmisja ze studia PT Live: 27 maja, godz. 10:00 (czas trwania 3h)

REJESTRACJA: https://bit.ly/3hzXfVq

Serdeczne zapraszamy na kolejne bezpłatne szkolenie, w trakcie którego w sposób praktyczny przedstawimy zagadnienia związane z potencjalną odpowiedzialnością podatkową oraz karną skarbową osób biorących udział w rozliczeniach podatkowych spółek. W ramach wydarzenia szczególną uwagę poświęcimy następującym kwestiom:

  • w jakich przypadkach osoby fizyczne mogą ponieść odpowiedzialność podatkową i/lub karną skarbową;
  • jak wyeliminować/ograniczyć ryzyko odpowiedzialności podatkowej i/lub karnej skarbowej;
  • jak powinny wyglądać procedury umożliwiające wyeliminowanie/ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej;
  • jak się bronić przed działaniami organów w trakcie postępowania podatkowego/karnego skarbowego.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób biorących udział w rozliczeniach podatkowych spółek m.in.: członków zarządów odpowiedzialnych za nadzór nad pionami księgowymi, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów księgowości.

Na jakie pytania udzielimy odpowiedzi?

  • Jakie osoby narażone są na odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki?
  • Jakie osoby narażone są na odpowiedzialność karną skarbową w związku z nieprawidłowościami w rozliczeniach podatkowych spółki?
  • Jak uchronić się przed odpowiedzialnością podatkową i/lub karną skarbową?
  • Jak postąpić w razie wystąpienia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych spółki?

Szkolenie poprowadzi:

Piotr Stryjewski
Adwokat, doradca podatkowy
piotr.stryjewski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 30

Wydarzenie będzie transmitowane ze studia PT Live, które umożliwia Państwu bezpośredni kontakt z prowadzącym w trakcie prezentacji (w tym poprzez zadawanie pytań w formie głosowej).

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w spotkaniu!